MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

NADĚJE

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (odborná vyšetření zajišťujeme v ambulancích) a rehabilitační péči.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání atd.).
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, a proto jim nabízíme např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti atd.
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči), kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí atd.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Senioři se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči, věk od 65 let.

Adresa zařízení sociální služby: NADĚJE-Dům pokojného stáří, Náměstí Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Nováková
Telefon: 465 424 825
Email: vysoke.myto@nadeje.cz
Web: https://www.nadeje.cz/vysoke_myto/

Poskytovatel:

NADĚJE

Adresa: K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Telefon: 775 868 858
Email: nadeje@nadeje.cz
Web: https://www.nadeje.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům, kteří z důvodu věku, zdraví a sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nejsou již sami schopni setrvat v domácím prostředí bez pomoci další osoby.