MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Řízení projektu

Diagram realizačního týmu projektu

Organizacni struktura KPSS Holicko

Organizační strukturu projektu tvoří:

Realizační tým

Úkolem realizačního týmu je zabezpečit hladký průběh aktivit projektu. Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů projektu apod. 

Partnerská platforma OPZ+

Je nejširším orgánem partnerství v území, reprezentuje otevřené partnerství, naplňuje principy spolupráce a komunitního přístupu.

Řídí celý proces koordinovaného přístupu v území a komunitního plánování.

Je složena ze zástupců všech aktérů v oblasti sociálních a navazujících služeb. Skladba členů zohledňuje rovnoměrně zastoupení celého spektra druhů sociálních služeb pro všechny věkové kategorie a skupiny osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených a zohledňuje současně i rovnoměrnost umístění služeb v rámci území MAS Holicko.

Pracovní skupiny

Členové Pracovních skupin se podílejí na zajištění procesu komunitního plánování a spolupracují na konkrétních tématech (např. Podpora ohrožených rodin).