MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Organizační struktura

Struktura projektu KPSS

Organizacni struktura KPSS Holicko

Organizační strukturu projektu tvoří:

  • Aktéři v sociálních službách
  • Realizátor projektu
  • Realizační tým
  • Partner projektu
  • Partnerská platforma
  • Pracovní skupina

Realizátorem projektu KPSS Holicko je nezisková organizace typu místní akční skupiny MAS Holicko, která nese odpovědnost za realizaci projektu v souladu s žádostí o podporu. Partnerem projektu je Město Holice, které bude zajišťovat legitimitu procesu komunitního plánování. Úkolem realizačního týmu je zabezpečit činnost a spolupráci Partnerské platformy a pracovní skupiny, zajišťovat potřebné podkladové materiály, organizovat komunitní jednání v obcích a pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity.

Hlavním a nejširším orgánem projektu je Partnerská platforma, která má otevřený charakter a je rovnoměrně složená ze zástupců všech aktérů v oblasti sociálních služeb. Její role je přímo spjata s procesem střednědobého plánování sociálních služeb. Schvaluje výslednou podobu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na Holicku.

Pracovní skupina spolupracuje na tvorbě analytické a strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na Holicku. Spolupracuje na přípravě a tvorbě katalogu sociálních služeb.