MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Aktivity projektu

Tvoříme systém sociálních služeb na území Holicka

Jaké aktivity budou realizovány?

1Zajištění a koordinace procesu plánování: Vytvoření struktury Partnerské platformy, pracovní skupiny a jejich pravidelné setkávání.

2 Zpracování podkladů pro vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS), analytická a návrhová část. Součástí analytického šetření jsou komunitní projednání ve všech obcích v území SO ORP Holice.

3 Vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS).

4Informování a zapojování účastníků procesu plánování.

5Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a krajem.

6Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

V průběhu celého projektu budou o komunitním plánování sociálních služeb poskytovány informace široké veřejnosti a budeme usilovat o zapojení co možná největšího počtu obyvatel na území SO ORP Holice do celého procesu KPSS.