MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

O projektu

Název projektu:

Holicko – vlídné místo pro život

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000069

Financování projektu: Projekt „Holicko – vlídné místo pro život“ je spolufinancován Evropskou unií.

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partneři projektu: Oblastní Charita Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Období realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2026

Rozpočet projektu: 6 996 903,48 Kč

 

Projekt řeší primárně podporu neformálních pečujících, aktivní začleňování seniorů a podporu rodin na Holicku. Posílí informovanost veřejnosti v sociální oblasti a rozvine partnerství a spolupráci subjektů zde působících. Projekt podpoří sociální práci na jednotlivých obcích a zajistí komunitní plánování v území. Vznikne Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Holice 4/2025-3/2028.

Klíčové aktivity projektu:

KA1Řízení projektu a koordinovaný přístup v území

Aktivita zajišťující řízení, koordinaci, monitoring a administraci a evaluaci projektu. Dále aktivita na podporu informovanosti v území, sociální práce na obcích, partnerství a spolupráce subjektů v území. Podpora komunit. Bude vytvořen koordinovaný systém prevence ohrožení dětí. Naplňování a revize SPRSS 4/2022-3/2025. Tvorba SPRSS 4/2025-3/2028.
Aktivitu zajišťuje žadatel MAS Holicko.

 

KA2 Poradenství a edukace – sociálně zdravotní konzultant

Aktivita na podporu neformálních pečujících na území MAS Holicko. Sociálně zdravotní konzultant poskytne v domácím prostředí pečujících konzultaci o postupech při domácí péči, zajistí praktický nácvik a ukáže správnou manipulaci a poradí při administrativních úkonech kolem péče o osobu se sníženou soběstačností.
Aktivitu zajišťuje partner Oblastní Charita Pardubice.

 

KA3 Psychologická a duchovní podpora rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí

Aktivita na podporu neformálních pečujících na území MAS Holicko. Pečující osoby o paliativní pacienty budou mít k dispozici péči psychologa a duchovního. Pečující osoby budou mít tak možnost vyrovnat se se situací v nelehké životní etapě, a tím bude i zajištěna vyšší kvalita péče o paliativního pacienta v rodině.
Aktivitu zajišťuje partner Oblastní Charita Pardubice.

 

KA4 Zkvalitnění života seniorů

Aktivní začleňování seniorů do komunity prostřednictvím komunitní práce v Horním Jelení, současně pak i psychologická podpora seniorů, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením v rámci celého území MAS Holicko.
Aktivitu zajišťuje partner SKP-CENTRUM, o.p.s.

 

KA5 Komunitní klub pro mládež

Aktivita na posílení přirozených vazeb v rodině a jako prevence výskytu sociálně patologických vlivů mládeže.
Aktivitu zajišťuje partner SKP-CENTRUM, o.p.s.

Kontakty:

Mgr. Anežka Pavlišová

Tel: 775 335 602, mail: anezka.pavlisova@holicko.cz

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Image
Image
Image
Image