MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Harmonogram projektu

Etapy realizace projektu KPSS Holicko

1. Začínáme a i Vy můžete být u toho!

červen 2020 - září 2020

Jedná se o přípravnou fázi, ve které dojde k sestavení realizačního týmu projektu, k analýze dotčených subjektů v území a k jejich oslovení. Bude vytvořen komunikační plán a webové stránky projektu. V průběhu této fáze dojde k představení projektu a k vytvoření Partnerské platformy a pracovní skupiny.

2. Zajímají nás Vaše potřeby!

srpen 2020 - červenec 2021

Jedná se o realizační fázi projektu, ve které dojde ke sběru analytických dat a k vytvoření analytické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na Holicku. Proběhne dotazníkové šetření a ve všech obcích v území SO ORP Holice proběhnou komunitní jednání. Budeme se Vás ptát na Vaše potřeby! Zapojit se může každý, kdo se bude chtít k problematice sociálních služeb na Holicku vyjádřit, nebo se podělit o své zkušenosti.

3. Plánujeme konkrétní kroky, které pomohou!

srpen 2021 - únor 2022

Jedná se o realizační fázi projektu, ve které se budou primárně řešit konkrétní návrhy na zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb na Holicku. Do návrhové části bude opět zapojena veřejnost prostřednictvím komunitních jednání ve všech obcích SO ORP Holice.

4. Plácneme si na to!

březen 2022 - květen 2022

V závěrečné fázi bude vytvořena a schválena konečná podoba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Holicku a vznikne Mapa potřebnosti. Dále bude vytvořen katalog sociálních služeb na Holicku a bude spuštěna i jeho elektronická verze. Dojde ke schválení smlouvy o partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty.