MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Základní informace

Seznamte se s projektem KPSS Holicko

Komunitní plánování sociálních služeb - region Holicko

Projekt: „Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015170.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Image