MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Partnerství

Partnerská platforma KPSS Holicko

Partnerská platforma představuje hlavní a nejširší orgán v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Holicku. Řídí celý proces a schvaluje výslednou podobu Střednědobého plánu sociálních služeb na Holicku. Je složena ze zástupců všech aktérů v oblasti sociálních služeb. Ke spolupráci jsou osloveni nejen subjekty, které působí přímo v sociální sféře, ale i další významní aktéři, kteří svou činností ovlivňují sociální situaci v regionu (zaměstnavatele, školy, spolky, církve atd.).

Složení Partnerské platformy

Jméno, příjmeníOrganizace
 Ing. Michaela Kovářová  MAS Holicko, o.p.s.
 Mgr. Ondřej Výborný  Město Holice
 Ing. Jana Řezaninová  Město Holice, sociální odbor
 Bc. Edita Moučková  Pardubický kraj, sociální odbor
 Dita Hálová  Obec Dolní Ředice
 Iva Vinařová  Obec Dolní Roveň
 Sylva Holubová  Obec Poběžovice u Holic
 Petr Tupec  Obec Horní Jelení
 Iveta Nováková  Obec Uhersko
 Jiří Voborník  Obec Vysoké Chvojno
 Jiří Pitaš  SKP - CENTRUM, o.p.s.
 Mgr. Marie Hubálková  Oblastní charita Pardubice
 Bc. Lenka Bejšovcová  SANATORIUM TOPAS s.r.o.
 Mgr. Blanka Brandová  Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
 Bc. Artem Vartanyan  Péče o duševní zdraví, z.s.
 Iveta Hanzlíková  Sociálně aktivizační služba Spolu!
 Mgr. Iveta Blehová  Centrum J.J.Pestalozziho
 Dana Bártová, DiS.  Úřad práce Holice
 Bc. Rostislav Hübl  Městská policie Pardubice
 Eva Richterová  MŠ Horní Jelení
 Mgr. Art. František Machač                     ZUŠ Karla Malicha
 Renata Urbánková  TJ Sokol Holice
 Mgr. Tereza Koselová  Českobratrská církev husitská
 PaedDr. Jiří Knoll  PPP Pardubice