MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Pracovní skupina

Koordinační / Organizační pracovní skupina KPSS Holicko

Pracovní skupina je důležitým pracovním orgánem, který bude spolupracovat na tvorbě analytické a strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Holicku. Bude se podílet i na přípravě a tvorbě katalogu sociálních služeb.

Pracovní skupina je složena ze zástupců subjektů, které mají zkušenosti v oblasti sociálních služeb. V rámci projektu je vytvořena 1 pracovní skupina, která pracuje pod vedením odborníka.

Složení pracovní skupiny

Jméno, příjmeníOrganizace
 Ing. Jana Řezaninová                 Město Holice                            
 Petr Tupec  Obec Horní Jelení
 Mgr. Tomáš Kratochvíl  SKP - CENTRUM, o.p.s.
 Mgr. Miloš Mrázek  Oblastní Charita Pardubice
 Sylva Holubová  fyzická osoba - pečující osoba
 Milena Vohralíková  RVC Holoubek