MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Název sociální služby:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání atd.).
• Zprostředkováváme kontakt se společností (využívání služeb atd.).
• Pomáháme klientům vyřizovat jejich úřední záležitosti (vyřízení příspěvku na péči atd.).
• Nabízíme různé volnočasové aktivity (procházky, společenské akce atd.).
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, osoby starší 55 let.

Adresa zařízení sociální služby: Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba: Bc. Blanka Šiklová
Telefon: 725 466 547
Email: blanka.siklova@dsvysokemyto.cz
Web: https://www.dsvysokemyto.cz/

Poskytovatel:

Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

Adresa: Žižkova 913, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 468 008 600
Email: info@dsvysokemyto.cz
Web: https://www.dsvysokemyto.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, kteří z důvodu věku, zdraví a sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka, a nejsou již sami schopni setrvat v domácím prostředí bez pomoci další osoby.