MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Název sociální služby:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Co nabízíme?

• Poskytujeme informace k vyřešení nepříznivé životní situace (v případě potřeby předáme kontakt na další organizace).
• Pomáháme se žádostí o sociální (i jiné) dávky, na které má klient nárok.
• Podáváme informace o možnostech podpory členů rodiny, kteří se spolupodílejí na péči o handicapovanou osobu (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení atd.).
• Poradíme, jak si obstarat potřebné kompenzační pomůcky a kde o ně žádat.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí - pátek 8:00 - 16:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Široká veřejnost

Adresa zařízení sociální služby: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Bc. Petra Macháčková
Telefon: 775 766 453, 466 301 684
Email: machackova@krizovatka-hc.cz
Web: http://www.krizovatka-hc.cz

Poskytovatel:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Adresa: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 301 468, 774 467 777
Email: centrum@krizovatka-hc.cz
Web: https://www.krizovatka-hc.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme nezisková organizace, která se věnuje péči a pomoci lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Společně pracujeme na tom, aby se naši klienti začlenili do běžného života a našli pracovní uplatnění.