MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REHABiLITACE

Co nabízíme?

• Pomáháme s nácvikem zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti (trénink paměti, grafomotoriky, nácvik sedu a pohybu na vozíku, nácvik přípravy jídla atd.).
• Zprostředkováváme klientům kontakt se společností (doprovázení na úřady, k lékaři, podpora ve využívání dopravních prostředků).
• Organizujeme vzdělávací a aktivizační činnosti (výuka PC, výuka angličtiny, kurz komunikace).
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérová úprava domácnosti, pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, atd.).

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí - pátek 8:00 - 16:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma; účastník platí příspěvek na materiály a terapie

Komu je služba určená: Lidé s tělesným nebo kombinovaným postižením; věk od 16 do 80 let

Adresa zařízení sociální služby: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Bc. Markéta Nývltová
Telefon: 774 467 487
Email: ergoterapie@krizovatka-hc.cz
Web: http://www.krizovatka-hc.cz

Poskytovatel:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Adresa: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 301 468, 774 467 777
Email: centrum@krizovatka-hc.cz
Web: https://www.krizovatka-hc.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme nezisková organizace, která se věnuje péči a pomoci lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Společně pracujeme na tom, aby se naši klienti začlenili do běžného života a našli pracovní uplatnění.