MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Název sociální služby:

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Co nabízíme?

• Pomáháme klientům při osobní hygieně a zajišťujeme stravu a podporu při jídle.
• Pořádáme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - trénink paměti, besedy, sportovní aktivity, trénink navazování vztahů atd.
• Zprostředkováváme klientům kontakt se společností - výlety, společenské akce, společná čtení, přednášky, kontakt s rodinou a blízkými atd.
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérová úprava domácnosti, pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, atd.)

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí 10:00 - 16:30; úterý - čtvrtek 7:30 - 16:30; pátek 7:30 - 14:00

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník je na webových stránkách.

Komu je služba určená: Lidé s tělesným postižením (vzniklé vlivem vrozeného, získaného nebo chronického onemocnění) nebo kombinovaným postižením (tělesným a jiným - lehké mentální postižení, zrakové postižení, lehká sluchová vada; věk od 16 do 64 let.

Adresa zařízení sociální služby: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Michal Herda
Telefon: 775 766 454
Email: herda@krizovatka-hc.cz
Web: http://www.krizovatka-hc.cz

Poskytovatel:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Adresa: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 301 468, 774 467 777
Email: centrum@krizovatka-hc.cz
Web: https://www.krizovatka-hc.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme nezisková organizace, která se věnuje péči a pomoci lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Společně pracujeme na tom, aby se naši klienti začlenili do běžného života a našli pracovní uplatnění.