MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Domov u fontány

Název sociální služby:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Cílem služby je poskytnout krátkodobý pobyt osobám, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a tím dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.
• Obyvatelům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností seniorů.
• Dle individuálních potřeb našich obyvatel pomáháme či poskytujeme pomoc s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání atd.).
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při řešení jejich nepříznívé sociální situace. Pomáháme zajistit sociální dávky a kompenzační pomůcky. Všem obyvatelům je dle potřeby poskytnuto sociální poradenství či pomoc při vyřizování osobních záležitostí atd.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Ceník dostupný na webových stránkách..

Komu je služba určená: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, věk od 45 let.

Adresa zařízení sociální služby: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Kontaktní osoba: Lucie Kolářová Malátová, DiS.
Telefon: 601 330 388
Email: zadosti@domovufontany.cz
Web: http://www.domovufontany.cz/

Poskytovatel:

Domov u fontány

Adresa: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Telefon: 466 959 166
Email: info@domovufontany.cz
Web: http://www.domovufontany.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která umožňuje důstojně prožít aktivní stáří dle potřeb a schopností klientů v atmosféře podpory, pomoci a porozumění seniorům a osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, anebo jinými typy demencí. V závěru života Domov dbá o klidnou, důstojnou paliativní péči v úzké spolupráci s rodinou a přáteli klienta.