MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Domov u fontány

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY

Co nabízíme?

• Poskytujeme nepřetržitou sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči včetně ubytování a stravy.
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností seniorů. Podporujeme je v sociálních kontaktech (např. rodina či blízcí přátelé), mají možnost se zapojit a účastnit se kulturních a společenských aktivit.
• Dle individuálních potřeb našich obyvatel pomáháme či poskytujeme pomoc s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání atd.).
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při řešení jejich nepříznívé sociální situace. Pomáháme zajistit sociální dávky a kompenzačních pomůcky.
• Všem obyvatelům je dle potřeby poskytnuto sociální poradenství či pomoc při vyřizování osobních záležitostí atd.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Ceník dostupný na webových stránkách..

Komu je služba určená: Osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, věk od 60 let.

Adresa zařízení sociální služby: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Kontaktní osoba: Lucie Kolářová Malátová, DiS.
Telefon: 601 330 388
Email: zadosti@domovufontany.cz
Web: http://www.domovufontany.cz/

Poskytovatel:

Domov u fontány

Adresa: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Telefon: 466 959 166
Email: info@domovufontany.cz
Web: http://www.domovufontany.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která umožňuje důstojně prožít aktivní stáří dle potřeb a schopností klientů v atmosféře podpory, pomoci a porozumění seniorům a osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, anebo jinými typy demencí. V závěru života Domov dbá o klidnou, důstojnou paliativní péči v úzké spolupráci s rodinou a přáteli klienta.