MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Domov U Biřičky

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (externí praktický lékař, odborná vyšetření v ambulancích, pravidelné návštěvy psychiatra), rehabilitační péči.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání atd.).
• Nabízíme aktivní trávení volného času (výlety, vystoupení, návštěvy služeb, tvořivé dílny atd.).

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Ceník dostupný na webových stránkách..

Komu je služba určená: Senioři, věk od 65 let, nutná vazba na Královéhradecký kraj

Adresa zařízení sociální služby: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 8 - Nový Hradec Králové
Kontaktní osoba: Ing. Daniela Lusková, MPA
Telefon: 495 405 335
Email: dluskova@ddhk.cz
Web: https://www.ddhk.cz/

Poskytovatel:

Domov U Biřičky

Adresa: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 8 - Nový Hradec Králové
Telefon: 495 405 311
Email: recepcey@ddhk.cz
Web: https://www.ddhk.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům, kteří z důvodu věku, zdraví a sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nejsou již sami schopní setrvat v domácím prostředí bez pomoci další osoby.