MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Domov Arreta o.p.s.

Název sociální služby:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Cílem je umožnit pečujícím osobám odpočinek a potřebnou podporu.
• Klientům poskytujeme ubytování a stravu.
• Pomáháme při zvládání péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, osobní hygiena atd.).
• Organizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (cvičení paměti, jemné motoriky, rehabilitační cvičení atd.).
• Zprostředkováváme společenský kontakt (doprovod k lékaři, zajištění kosmetických služeb, kontakt s rodinou a přáteli atd.).
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník je dostupný na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, seniorům, věk od 19 let

Adresa zařízení sociální služby: Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Renáta Sodomková
Telefon: 607 619 212
Email: socialni@arreta.cz
Web: https://arreta.cz/

Poskytovatel:

Domov Arreta o.p.s.

Adresa: Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 523 414
Email: domov@arreta.cz
Web: https://arreta.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme pobytová odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje jejich rodina či blízcí v domácím prostředí.