MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Město Holice

Název sociální služby:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Co nabízíme?

• Nabízíme širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu, získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, ale i kamarádů.
• Nabídka je určena nejen předškolákům a školákům, ale také studentům a dospělým.
• Během školního roku nabízíme řadu kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: NE
Otevírací doba: 

Pondělí-čtvrtek 7:30-19:00, pátek 7:30-16:30

Úhrada za služby: Služba je placená. Ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Děti, mládež, dospělí, bez rozdílu věku.

Adresa zařízení sociální služby: Holubova 874, 534 01 Holice
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Hojka
Telefon: 734 318 890, 732 853 644
Email: ddm.holice@seznam.cz
Web: http://www.ddm.holice.cz/

Poskytovatel:

Město Holice

Adresa: Holubova 1, 534 14 Holice
Telefon: 466 741 211
Email: holice@mestoholice.cz
Web: https://www.holice.eu/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme školské zařízení, které nabízí a zajišťuje volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých.