MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Česká abilympijská asociace, z.s.

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE

Co nabízíme?

• Pomáháme klientům zvládat péči o vlastní osobu, pomáháme při osobní hygieně a zajištění stravy.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba domácnosti a osobních věcí atd.).
• Pořádáme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou atd.).
• Zprostředkováváme kontakt klienta se společností (doprovázení do zaměstnání, školy, k lékaři, na úřady atd.).
• Pomáháme s uplatňováním práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Forma služby: Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Dle domluvy

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří mají omezenou schopnost samostatně realizovat běžné každodenní úkony, bez rozdílu věku. Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jeho soběstačnost a pomoci mu zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl.

Adresa zařízení sociální služby: CENTRUM KOSATEC, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Kohoutková
Telefon: 703 822 903
Email: eliska.kohoutkova@centrumkosatec.cz
Web: http://caaos.cz/

Poskytovatel:

Česká abilympijská asociace, z.s.

Adresa: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 052 052
Email: info@centrumkosatec.cz
Web: https://www.centrumkosatec.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme spolek, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem se zdravotním handicapem a zapojit je do běžného života tak, aby zmizely rozdíly mezi světem zdravých a handicapovaných. V současné době patříme mezi největší zaměstnavatele pracovně znevýhodněných lidí v Pardubickém regionu.