MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Česká abilympijská asociace, z.s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Co nabízíme?

• V rámci terénní služby doprovází naše sociální pracovnice klienta na místa dle potřeb – úřady, zaměstnavatelé, lékaři, jiné organizace atd.
• Pomáháme klientům s hledáním a udržením zaměstnání (sepsání životopisu, kontaktování zaměstnavatele, nácvik pohovoru se zaměstnavatelem atd.).
• Nabízíme nácvik pracovních dovedností v našich dílnách - komunikační dovednosti, docházení na pracoviště, respektování pravidel, tlak na pracovní výkon atd.
• Po nácviku je možné domluvit placené pracovní místo vymezené pro osobu se zdravotním postižením nebo na volném trhu práce u jiného zaměstnavatele.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Ambulantní forma: pondělí 8:00 - 15:00, středa 8:00 - 15:30, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 12:00
Terénní forma: pondělí 8:00 - 15:30, úterý 12:00 - 15:00, středa 13:00 - 15:30, čtvrtek 13:00 - 15:00, pátek 8:00 - 10:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osoby se zdravotním nebo sociálním handicapem (všechny typy zdravotního postižení, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy).
Posláním služby je umožnit lidem se zdravotním a sociálním handicapem zintenzivnění sociálních kontaktů a získání a udržení si zaměstnání na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i osobním možnostem.
Současně jde o rozpoznávání a mapování sociálních problémů a potřeb uživatelů a o zvyšování úrovně jejich samostatnosti.

Adresa zařízení sociální služby: CENTRUM KOSATEC, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Havránková
Telefon: 777 006 575, 466 052 051
Email: ivana.havrankova@centrumkosatec.cz
Web: http://caaos.cz/

Poskytovatel:

Česká abilympijská asociace, z.s.

Adresa: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 052 052
Email: info@centrumkosatec.cz
Web: https://www.centrumkosatec.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme spolek, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem se zdravotním handicapem a zapojit je do běžného života tak, aby zmizely rozdíly mezi světem zdravých a handicapovaných. V současné době patříme mezi největší zaměstnavatele pracovně znevýhodněných lidí v Pardubickém regionu.