MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE

Co nabízíme?

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu a pomoc při přesunu na lůžko či vozík.
• Pomoc při osobní hygieně – pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, s celkovou hygienou těla, při použití WC.
• Pomoc při zajištění stravy – jedná se o pomoc při přípravě jídla a pití.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti – s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podpora rodičů v péči o dítě, upevnění kontaktu se společenským prostředím, pomoc s upevňováním schopností a dovedností.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školky, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a jiné aktivity.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci, při vyřizování běžných záležitostí.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Terénní forma: časově neomezena

Úhrada za služby: 

Placena dle platného ceníku: děti 1 - 18 let od 6,00 do 18,00 - 70 Kč/hodinu,

od 18,00 - 6,00 - 120 Kč/hodinu

dospělí 18-80 a více let od 6,00 do 18,00 - 80 Kč/hodinu,

od 18,00 - 6,00 - 130 Kč/hodinu

Komu je služba určená: Osobám se zdravotním postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci, věk od 1 roku do 80 a více let

Adresa zařízení sociální služby: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny
Kontaktní osoba: Hana Jarošová
Telefon: 775 693 987
Email: hana.jarosova@czp-pk.cz
Web: http://www.czp-pk.cz/

Poskytovatel:

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice-Polabiny
Telefon: 466 335 630, 775 693 987
Email: czp-pk@centrum.cz
Web: http://www.czp-pk.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která se zaměřuje na pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům. Naše služby využívají také rodiny a blízcí, případně všichni, kteří potřebují okamžitou pomoc.