MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Název sociální služby:

RANÁ PÉČE ČECHY

Co nabízíme?

Základem služby jsou pravidelné konzultace realizované v domácím prostředí rodiny s dítětem, které jsou doplněny o konzultace ambulantní.
Cílem služby rané péče je posílit rodinu a zvýšit její kompetence v péči o vlastní dítě v období po diagnóze sluchového postižení.
Služba Raná péče Čechy se zaměřuje na:
- podporu celé rodiny (sdílení, poradenský rozhovor, krizová pomoc) - podpora po sdělení diagnózy má velký vliv nejen na přijetí faktu postižení dítěte rodinou, ale i na její další fungování a rozvoj dítěte v ní - podpora komunikace, vzájemných vztahů v rodině a rodičovských kompetencí.
- podporu rozvoje dovedností dítěte s postižením sluchu (rehabilitace sluchu, komunikace, rozvoj řeči) – zahájení co nejdříve po stanovení diagnózy zkracuje období, po které je dítě ochuzeno o jeden ze základních smyslů, který ovlivňuje zásadním způsobem jeho další sociální a rozumový vývoj.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Terénní konzultace: pondělí - pátek 7:00 - 19:00
Ambulantní konzultace: čtvrtek 9:00 - 15:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku od 0 do 7 let věku

Adresa zařízení sociální služby: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Kontaktní osoba:   Mgr. Martina Péčová

Telefon: 251 510 744
Email: ranapececechy@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

Poskytovatel:

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s..

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: 235 517 313
Email: detskysluch@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Podporujeme rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.