MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ PORADNA PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A JEJICH BLÍZKÉ

Co nabízíme?

Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením poskytováno formou, která vyhovuje individuálně potřebám jednotlivých klientů služby, např. český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině.
Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti:
- dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby se sluchovým či jiným zdravotním postižením.
- kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.
- pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence.
- pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneužívání či další rodinná a pracovněprávní problematika.
- informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Praha: úterý 9:00 - 15:00,

Olomouc: úterý a čtvrtek 9:00 - 16:00, středa 9:00 - 17:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením, především se sluchovým postižením a jejich blízcí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Klientem služby se může stát osoba starší 18-ti let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Adresa zařízení sociální služby: Praha: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Olomouc: Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Klegová
Telefon: 734 674 844
Email: socpor@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

Poskytovatel:

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s..

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: 235 517 313
Email: detskysluch@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Podporujeme rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.