MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Co nabízíme?

Rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, pomáháme zvládat náročnou životní situaci. V rodině podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Činnost služby:
- Socioterapeutické skupiny pro rodiče s dětmi ve věku 0 - 2, 3 - 5 a 6 - 12 let, zaměřené na vzájemnou interakci rodič - dítě, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem, rozvoj motorických dovedností, rozšiřování znakové a slovní zásoby atd.
- Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (terénní i ambulantní).
- Odborné poradenství z oblasti rehabilitace sluchu a kompenzace sluchové vady.
- Zprostředkování kontaktu s jinými rodiči a odborníky (logopedie, psychologie, atd.).
- Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny.
- Podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta, zaměřené na sdílení zkušeností a hledání odpovědí na své otázky.
- Vzdělávací akce pro rodiče, zahrnující besedy s odborníky, přednášky, besedy s dospělými neslyšícím, atd.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Ambulance: středa, čtvrtek 9:00 - 18:00 , 

Terénní služby: pondělí - pátek 8:00 - 16:00

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Rodiny s dítětem či dětmi ve věku od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové nebo kombinované postižení (přičemž jedno z postižení je sluchové)

Adresa zařízení sociální služby: Chemiků 129, 530 09 Pardubice-Polabiny
Kontaktní osoba: Bc. Romana Procházková, DiS.
Telefon: 722 461 245
Email: saspardubice@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

Poskytovatel:

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s..

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: 235 517 313
Email: detskysluch@tamtam.cz
Web: https://www.tamtam.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Podporujeme rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.