MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO

Název sociální služby:

PORADENSKÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Co nabízíme?

• Poskytujeme individuální a skupinové poradenství.
• Nabízíme víkendové sociálně terapeutické a nácvikové činnosti - nácvik zvládání situací v běžném životě, výchovné a vzdělávací činnosti atd.
• Seznamujeme děti a mladistvé s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů.
• Poskytujeme příručku pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče.
• Spolupracujeme s výchovnými zařízeními, s rodinou, školou, kurátory, úřady a dalšími institucemi.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: NE
Otevírací doba: 

Ambulantní forma: pondělí 7:30 - 17:00, úterý 7:30 - 15:30, středa 7:30 - 17:00, čtvrtek 7:30 - 16:00, pátek 7:30 - 14:30; dále dle domluvy
Terénní forma: dle domluvy

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Děti a mladí lidé, kteří mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi; jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD); jsou klienty probační a mediační služby, věk od 6 do 26 let.

Adresa zařízení sociální služby: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Sedláček
Telefon: 469 625 121
Email: poradna@pestalozzi.cz
Web: https://pestalozzi.cz/

Poskytovatel:

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO

Adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon:
Email: pestalozzi@pestalozzi.cz
Web: https://pestalozzi.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme nezisková organizace, která poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Podporujeme také klienty, kterým se dlouhodobě nedaří zařadit se do běžného života a společnosti.