MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO

Název sociální služby:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Co nabízíme?

• Pomáháme klientům při řešení náročných životních situací a se začleněním do společnosti.
• Doprovázíme klienty na jednání s úřady (Policie ČR, soud, městský úřad atd.).
• Připravujeme klienty na vstup do zaměstnání - nácvik přijímacího pohovoru, telefonování, podpora pracovních návyků atd.
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (žádosti o rozvod, právní poradenství, podpora při hledání bydlení atd.).
• Pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, oddlužení, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování žádostí o sociální dávky atd.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: NE
Otevírací doba:  pondělí 7:30 - 17:00, úterý 7:30 - 15:30, středa 7:30 - 17:00, čtvrtek 7:30 - 16:00, pátek 7:30 - 14:30
Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi; senioři; bez rozdílu věku

Adresa zařízení sociální služby: Štěpánkova č.p. 107 a 108, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Svobodová
Telefon: 469 623 899; 724 837 218
Email: kc@pestalozzi.cz
Web: https://pestalozzi.cz/

Poskytovatel:

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO

Adresa: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon:
Email: pestalozzi@pestalozzi.cz
Web: https://pestalozzi.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme nezisková organizace, která poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Podporujeme také klienty, kterým se dlouhodobě nedaří zařadit se do běžného života a společnosti.