MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

CEDR Pardubice o.p.s

Název sociální služby:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

forma pomoci forma pomoci forma pomoci forma pomoci forma pomoci

Co nabízíme?

• Pomáháme se zvládáním náročných životních situací a jejich řešení.
• V pracovní dílně se zaměřujeme na trénink pracovních dovedností - plánování, spolupráce, komunikace, sebeprezentace apod.
• Ve tvořivé dílně rozvíjíme praktické dovednosti pro život - péče o sebe, domácnost, schopnost rozhodovat se apod.
• Pořádáme vzdělávací exkurze a besedy se zaměstnavateli.
• S klienty trénujeme poznávací dovednosti - paměť, pozornost, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí-pátek 7:00-15:30
Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma

Komu je služba určená: Osoby s duševním onemocněním, věk od 18 do 64 let

Adresa zařízení sociální služby: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kyselová, DiS.
Telefon: 737 253 278
Email: havlickova@cedrops.cz
Web: https://cedrops.cz/

Poskytovatel:

CEDR Pardubice o.p.s

Adresa: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 646 372
Email: cedr@cedrops.cz
Web: https://cedrops.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která nabízí služby pro osoby s duševním onemocněním, dále pak poskytujeme rehabilitaci pro osoby se získaným poškozením mozku a v neposlední řadě podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním omezením.