MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

CEDR Pardubice o.p.s

Název sociální služby:

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

forma pomoci forma pomoci forma pomoci forma pomoci

Co nabízíme?

• Pomáháme se zvládáním náročných životních situací a jejich řešením.
• Pořádáme klubová setkání, kde si klienti vyzkouší různé aktivity a mohou sami tvořit program.
• Organizujeme muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii a zooterapie.
• S klienty trénujeme poznávací dovednosti - paměť, pozornost, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.
• Zaměřujeme se na nácvik sebeobslužnosti (vaření, nákup, hospodaření s financemi a další).
• Podporujeme vzdělávání - příprava na příjímací zkoušky, pohovor, trénování práce na PC, jazykové znalosti atd.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí-čtvrtek 10:00-16:00, pátek 10:00-15:30
Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma

Komu je služba určená: Osoby s duševním onemocněním, věk od 18 do 64 let.

Adresa zařízení sociální služby: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Kateřina Havlíčková, DiS.
Telefon: 739 514 857
Email: havlickova@cedrops.cz
Web: https://cedrops.cz/

Poskytovatel:

CEDR Pardubice o.p.s

Adresa: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 646 372
Email: cedr@cedrops.cz
Web: https://cedrops.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která nabízí služby pro osoby s duševním onemocněním, dále pak poskytujeme rehabilitaci pro osoby se získaným poškozením mozku a v neposlední řadě podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním omezením.