MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE

Co nabízíme?

Sociální služba Osobní asistence (OA) pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS) je poskytován celoročně, a to terénní formou služby především v domácnostech uživatelů, případně v místech s uživatelem domluvených v rámci celého Pardubického kraje. Uživatelé mohou využívat službu v pondělí až v pátek v době od 7,00 do 18,00 hodin, v jiný den a čas je možno služby OA využívat dle potřeb uživatele a dle volných kapacit poskytovatele. Osobní asistence je určená osobám ve věku od 1 roku do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky (včetně dětí s poruchami komunikace a sociální interakce do 7 let včetně). Okamžitá kapacita sociální služby je 10 klientů.
Cílem projektu je pomoc osobám s PAS v aktivním trávení volného času a ve využití běžných veřejných služeb, péče o osoby s autismem při zvládání každodenních aktivit a činnosti a podpora osob s PAS v samostatném rozhodování a uplatňování své vůle. Osobní asistenti v návaznosti na potřeby uživatelů posilují schopnosti a dovednosti osob s PAS ke zvládání náročných a krizových situací. Vše v rámci základních činností sociální služby dle zákona. Díky poskytované službě osobní asistence pro osoby s poruchami autistického spektra je poskytnout pomoc a péči těmto osobám při zvládání každodenních aktivit a činností, využívání běžně dostupných služeb, aktivním trávením času a zajištění bezpečnosti po dobu nepřítomnosti pečující osoby v domácnosti uživatele.
Přínosem sociální služby osobní asistence je pro uživatele také dohled při nácviku praktických dovedností, díky kterým mají možnost rozvíjet svou soběstačnost v různých oblastech – například v oblasti péče o sebe sama, o domácnost, stravování (nakupování potravin, přípravu pokrmů, stolování), mytí nádobí a jeho úklid, vynášení odpadků apod. Dle potřeb uživatelů jsou k některým těmto úkonům vytvářeny procesuální schémata, díky kterým dochází k lepšímu porozumění prováděných činností.
U uživatelů, kteří potřebují podporu v oblasti kontaktu s přirozeným sociálním prostředí, dochází k zajištění doprovodu při pohybu a dopomoc při orientaci, mimo jiné i při jízdě v dopravních prostředcích (vlak, MHD).

Forma služby: Terénní

Bezbariérovost:
Otevírací doba:  Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod. O sobotách, nedělích svátcích a v čase mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout s ohledem na potřeby klienta a dle volných kapacit poskytovatele.

Úhrada za služby: Služba je zpoplatněna - viz aktuální ceník na https://www.ric.cz/osobni-asistence/ (ke stažení).

Komu je služba určená: Osoby ve věku od 1 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které vyžadují dohled a péči s pobytem na území Pardubického kraje.

Adresa zařízení sociální služby: Náměstí Republiky 2686, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janiková
Telefon: 739 025 071
Email: hana.janikova@ric.cz
Web: http://www.ric.cz/

Poskytovatel:

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Adresa: Náměstí Republiky 2686, 530 02 Pardubice
Telefon: 739 025 071
Email: info@ric.cz
Web: https://www.ric.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Rodinné Integrační Centrum (RIC) pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce komplexními službami poskytovanými v rámci Pardubického kraje. Podpora uvedeným osobám probíhá za pomoci registrovaných sociální služeb – Raná péče, Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitace a Osobní asistence.
Mimo registrované sociální služby poskytuje RIC řadu dalších aktivizačních či integračních aktivit jako např. zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami, volnočasové aktivity Áčko. Krom toho nabízí RIC klientům možnost využít terapeutické stravování, logopedickou terapii, Neurofeedbacku a oxygenoterapii v hyperbarické komoře.