MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Tyfloservis, o.p.s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Co nabízíme?

Služba sociální rehabilitace směřuje obecně k tomu, aby člověk se zrakovými potížemi:
• získal informace a dovednosti, které zvýší míru jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
• získal přehled o vhodných pomůckách
• znal bezpečnostní zásady pro vykonávání jednotlivých činností,
• získal přehled o možnostech, které se lidem se zrakovým postižením v České republice nabízejí
• uplatňoval informace, dovednosti, pomůcky a pravidla v každodenním životě.
Poradenství:
• úprava prostředí (kontrast, osvětlení, zvětšení, hmatové prvky aj.)
• základní orientace v sociálním zabezpečení
• pomůcky pro nevidomé a slabozraké (výběr, zácvik, příspěvky, dodavatelé)
• orientace v možnostech řešení nepříznivé situace, zprostředkování návazných služeb
Oblasti nácviku dovedností:
• prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze bez pomůcek a bez průvodce, nácvik chůze s průvodcem, s bílou holí, případně s vodicím psem)
• sebeobsluha (péče o sebe, svou rodinu a domácnost – nácvik vaření, praní, žehlení, šití apod.)
• čtení a psaní Braillova bodového písma
• psaní na stroji či klávesnici počítače
• psaní vlastnoručního podpisu
• sociální dovednosti
• komunikační dovednosti osob s multihendikepem

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Středisko je umístěné v patře nákupního centra Pod Strání, kam vede jedno schodiště. Pro osoby s tělesným postižením, včetně těch, kteří se pohybují na invalidním vozíku, je opatřeno zvedací schodišťovou plošinou. Poblíž střediska jsou vyhrazená parkovací stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pro nevidomé a slabozraké osoby je středisko plně bezbariérové. Je např. vybaveno orientačních hlasovým majáčkem, barevně kontrastními úpravami pro slabozraké, rehabilitačními a kompenzačními pomůckami apod.
Otevírací doba: 
Rozsah ambulantní formy poskytování: čtvrtek 13:00 - 18:00. Po vzájemné dohodě s klientem i mimo uvedenou dobu, případně též v jiný den. K návštěvě je vždy nutné se objednat.

Rozsah terénní formy poskytování: pondělí až středa 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30, čtvrtek 9:30 - 12:30 a pátek 8:00 - 12:00. Po vzájemné dohodě s klientem ve všech pracovních dnech i mimo uvedenou dobu.

 

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením ve věku 15 a více let.

Adresa zařízení sociální služby: Milady Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Daniela Morávková
Telefon: 608 572 341
Email: moravkova@tyfloservis.cz
Web: http://www.www.tyfloservis.cz

Poskytovatel:

Tyfloservis, o.p.s.

Adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 (sídlo společnosti)
Telefon: 495273636, 608 572 341
Email: pardubice@tyfloservis.cz
Web: http://ww.tyfloservis.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí i na okolní společnost, aby nevytvářela bariéry vůči zrakově postiženým lidem a pomohla tam, kde je třeba.