MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.

Název sociální služby:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeoblusžnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání atd.).
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů - procvičování jemné motoriky, trénování paměti atd.
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Senioři se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, osoby starší 55 let.

Adresa zařízení sociální služby: ulice Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: Bc. Lýdie Pazderová
Telefon: 774 103 692
Email: domovsenioru10@chrudim.cz
Web: http://www.domovsenioruchrudim.cz/

Poskytovatel:

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.

Adresa: Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim
Telefon: 602 125 335
Email: domovsenioru@chrudim.cz
Web: http://www.domovsenioruchrudim.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace poskytující služby pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. O klienty pečuje tým kvalifikovaných pracovníků.