MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Zařízení sociální péče Choceň

Název sociální služby:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání atd.).
• Poskytujeme klientům pomoc se zajištěním stravy (příprava jídla, donáška atd.)t
• Pomáháme klientům se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákup, žehlení atd.).
• V případě potřeby doprovázíme k lékaři, na úřady atd.

Forma služby: Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: pondělí-pátek 6:30-15:00

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, věk od 27 let

Adresa zařízení sociální služby: Dr. Fikejze 1115, 565 01 Choceň
Kontaktní osoba:
Telefon: 465 471 782
Email: podatelna@zspchocen.cz
Web: http://www.zspchocen.cz

Poskytovatel:

Zařízení sociální péče Choceň

Adresa: Dr. Fikejze 1115, 565 01 Choceň
Telefon: 465 471 782
Email:podatelna@zspchocen.cz
Web: http://www.zspchocen.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace poskytující péči seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou či s jiným typem demence.