MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Název sociální služby:

DENNÍ STACIONÁŘ

Co nabízíme?

• Poskytujeme poradenství rodinám a pečujícím.
• Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (osobní hygiena, pomoc s jídlem apod.).
• Organizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, vystoupení apod.).
• Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: pondělí-pátek 7:30-16:00

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Osoby s těžkým kombinovaným postižením, věk od 16 do 64 let

Adresa zařízení sociální služby: Komenského 432, 530 03 Pardubice
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Chocherčáková
Telefon: 466 049 917, 731 947 848, 731 475 830
Email: chochercakova@svitani.cz
Web: http://www.svitani.cz

Poskytovatel:

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Adresa: Komenského 432, 530 03 Pardubice
Telefon: 466 049 911
Email: svitani@svitani.cz
Web: http://www.svitani.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje vzdělávání dětem a mladistvým s mentálním a kombinovaným postižením.