MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Název sociální služby:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Co nabízíme?

• Pomáháme při osobní hygieně nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu.
• Poskytujeme stravu nebo pomoc při zajištění stravy.
• Pomáháme klientům s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.
• Podporujeme klienty ve vytvoření vhodných pracovních návyků a dovedností, které povedou k udržení si zaměstnání.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8:00-15:00, středa 8:00-14:00

 

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením dlouhodobě bez zaměstnání nebo v nepříznivé životní situaci, věk od 16 do 64 let.

Adresa zařízení sociální služby: Sociálně terapeutické dílny Tranzitní program SVÍTÁNÍ, Komenského 432, 530 03 Pardubice
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Chocherčáková
Telefon: 466 049 911
Email: tranzitni.program@svitani.cz
Web: http://www.svitani.cz

Poskytovatel:

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Adresa: Komenského 432, 530 03 Pardubice
Telefon: 466 049 911
Email: svitani@svitani.cz
Web: http://www.svitani.cz

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje vzdělávání dětem a mladistvým s mentálním a kombinovaným postižením.