MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Sociální služby města Pardubic

Název sociální služby:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání apod.).
• Poskytujeme klientům stravu (obědy) nebo pomoc s jejím zajištěním (příprava jídla, donáška apod.).
• Pomáháme klientům se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákup, žehlení apod.).
• V případě potřeby doprovázíme dospělé i děti k lékaři, do školy, na úřady apod.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Terénní forma: denně 6:30-22:00
Ambulantní forma: dle domluvy ve středisku osobní hygieny

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, osoby se zdravotním postižením a se sníženou soběstačností z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, Rodiny s dětmi - které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa zařízení sociální služby: Sedláčkova 446, 530 09 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 602 944 975, 466 415 191
Email: pecovatelky@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/pecovatelska-sluzba-1

Poskytovatel:

Sociální služby města Pardubic

Adresa: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
Telefon: 602 413 576, 466 614 229
Email: info@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která se stará o seniory, mentálně a fyzicky postižené a osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci.