MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Sociální služby města Pardubic

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (lékař, dle potřeby další specialisté) a fyzioterapii.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání apod.).
• Pomáháme klientům vyřizovat jejich úřední záležitosti (vyřízení příspěvku na péči, vyplácení důchodu apod.).
• Nabízíme různé aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - procházky, besedy, vystoupení, práce s počítačem atd.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Senioři se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče, věk od 60 let.

Adresa zařízení sociální služby: Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 466 262 345
Email: dubina@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/dps-dubina

Poskytovatel:

Sociální služby města Pardubic

Adresa: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
Telefon: 602 413 576, 466 614 229
Email: info@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která se stará o seniory, mentálně a fyzicky postižené a osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci.