MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Sociální služby města Pardubic

Název sociální služby:

DENNÍ STACIONÁŘ

Co nabízíme?

• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání atd.).
• Poskytujeme klientům celodenní stravu.
• Pomáháme klientům vyřizovat jejich úřední záležitosti (vyřízení příspěvku na péči, vyplácení důchodu atd.).
• Nabízíme různé aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - procházky, besedy, vystoupení, práce s počítačem atd.

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  pondělí-pátek 6:30-16:30

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Dospělým osobám a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, věk od 18 let

Adresa zařízení sociální služby: Denní stacionář Slunečnice, Artura Krause 1995, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 734 685 771
Email: slunecnice@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/ds-slunecnice

Poskytovatel:

Sociální služby města Pardubic

Adresa: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
Telefon: 602 413 576, 466 614 229
Email: info@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která se stará o seniory, mentálně a fyzicky postižené a osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci.