MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Sociální služby města Pardubic

Název sociální služby:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (lékař, dle potřeby další specialisté) a fyzioterapii.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání apod.).
• Pomáháme klientům vyřizovat jejich úřední záležitosti (vyřízení příspěvku na péči, vyplácení důchodu apod.).
• Nabízíme různé aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - ergoterapie, procházky, besedy, vystoupení apod.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova choroba a jiné typy demencí) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, věk od 50 let.

Adresa zařízení sociální služby: Domov pro seniory U Kostelíčka, Štrossova 357, 530 03 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 466 613 176, 466 611 703, 466 612 434
Email: kostelicek@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/dps-kostelicek

Poskytovatel:

Sociální služby města Pardubic

Adresa: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
Telefon: 602 413 576, 466 614 229
Email: info@ssmpce.cz
Web: http://ssmpce.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která se stará o seniory, mentálně a fyzicky postižené a osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci.