MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název sociální služby:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, oblékání apod.).
• Poskytujeme klientům pomoc se zajištěním stravy (příprava jídla, donáška apod.).
• Pomáháme klientům se zajištěním chodu domácnosti (úklid, nákup, žehlení apod.).
• V případě potřeby doprovázíme k lékaři, na úřady apod.

Forma služby: Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  denně 8:00-14:00 (po domluvě i mimo určené hodiny)

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři) nebo zdravotního postižení, věk od 18 let.

Adresa zařízení sociální služby: K Dubu 702, 533 74 Horní Jelení
Kontaktní osoba:
Telefon: 773 448 852, 466 687 302
Email: simeon.info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

Poskytovatel:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 629 618, 773 087 585
Email:info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která pomáhá osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením.