MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název sociální služby:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Co nabízíme?

• Našim cílem je poskytnout pečujícím osobám potřebný čas pro odpočinek, zařízení osobních záležitostí či docházku do práce.
• Pracujeme s klienty na nácviku samostatnosti a sebeoblusžnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu.
• Poskytujeme klientům celodenní stravu.
• Nabízíme různé aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - procházky, besedy apod.
• Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (např. příspěvek na péči).

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Osoby, které mají potíže se zvládáním péče o vlastní osobu a to z důvodu svého věku, zdravotního postižení nebo dlouhodobé nemoci, věk od 18 let.

Adresa zařízení sociální služby: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení
Kontaktní osoba:
Telefon: 773 448 852
Email: simeon.info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

Poskytovatel:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 629 618, 773 087 585
Email:info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která pomáhá osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením.