MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název sociální služby:

PROBAČNÍ PROGRAM

Co nabízíme?

• Věnujeme se mladistvím, kteří mají problém se zákonem, případně u nich tato životní situace hrozí.
• Zaměřujeme se na obnovu rodinných společenských vztahů klientů a jejich opětovné začlenění do společnosti.
• S klienty pracujeme na schopnosti odolat nabídkám a nátlaku k chování, které je v rozporu se společenskými normami (kráděž, agrese apod.).

Forma služby: Ambulantní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  úterý, čtvrtek 12:00-16:30, dále dle domluvy s klienty

 

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Mladiství lidé v tíživé životní situaci, věk do 19 let.

Adresa zařízení sociální služby: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 461 102 330, 774 658 589
Email: pz.info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

Poskytovatel:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 629 618, 773 087 585
Email:info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která pomáhá osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením.