MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Název sociální služby:

INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Co nabízíme?

• Poskytujeme psychologickou podporu a poradenství, co dělat v krizové situaci.
• Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (právní poradenství, doprovod na úřad apod.).
• V případě hlášení vykázání násilné osoby ze strany Policie ČR – kontaktujeme osobu ohroženou domácím násilím nejpozději do 48 hodin od předání Úředního záznamu o vykázání. V případech, které nejsou spojeny s tzv. „institutem vykázání“, poskytujeme službu bezodkladně v nejbližším možném termínu.
• Organizujeme setkání zaměřená na tématiku domácího násilí.

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: 

Ambulantní forma: pondělí 8:00-19:00, úterý-pátek 8:00-16:00
Terénní forma: pondělí-pátek 8:00-16:00

 

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, bez omezení věku.

Adresa zařízení sociální služby: Erno Košťála 1014 , 530 12 Pardubice
Kontaktní osoba:
Telefon: 466 260 528, 774 755 744
Email: ic.pardubice@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

Poskytovatel:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Telefon: 464 629 618, 773 087 585
Email:info@skp-centrum.cz
Web: https://www.skp-centrum.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která pomáhá osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením.