MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (odborná vyšetření zajišťujeme v ambulancích) a rehabilitační péči.
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání apod.).
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, a proto jim nabízíme např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti apod.
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba: Nepřetržitý provoz

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na webových stránkách.

Komu je služba určená: Senioři, věk od 60 let.

Adresa zařízení sociální služby: Čáslavská 525, 537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Novotná
Telefon: 721 556 955
Email: chrudim@senecura.cz
Web: https://chrudim.senecura.cz/

Poskytovatel:

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

Adresa: Čáslavská 525, 537 01 Chrudim
Telefon: 721 556 955
Email:chrudim@senecura.cz
Web: https://chrudim.senecura.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, kteří z důvodu věku, zdraví či sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nejsou již sami schopni setrvat v domácím prostředí bez pomoci další osoby.