MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Romodrom o.p.s.

Název sociální služby:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Co nabízíme?

• Podporujeme klienty při řešení nepříznivé životní situace (nabízíme možnost řešit situaci v přirozeném prostředí).
• Poradíme v oblasti bydlení (dávky, nájem, smlouvy apod.) a sociálních dávek (hmotná nouze apod.).
• Pomáháme klientům s výběrem zaměstnání a komunikací se zaměstnavatelem.
• Nabízíme možnost právního poradenství (rodinné a trestní právno, sepsáníní žádostí, pomoc s úředními dokumenty) a dluhového poradenství.
• Poskytujeme poradenství v oblasti trestné činnosti (žádost o milost, podmíněčné propuštění apod.).

Forma služby: Ambulantní, Terénní

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  

Ambulantní forma: pondělí-čtvrtek 8:00-16:00, pátek 8:00-12:00
Terénní forma: pondělí-čtvrtek 13:00-15:00

 

Úhrada za služby: Služba je poskytovaná zdarma.

Komu je služba určená: Osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelům trestné činnosti, etnickým menšinám, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody (dále jen VTOS), osobám ve VTOS, rodinným příslušníkům osob dotčených VTOS osobám ohroženým předlužeností; věk od 18 let.

Adresa zařízení sociální služby: Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Daniel Bakeš
Telefon: 774 792 310
Email: bakes@romodrom.cz
Web: https://romodrom.cz/

Poskytovatel:

Romodrom o.p.s.

Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon: 226 521 495
Email:info@romodrom.cz
Web: https://romodrom.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace, která pomáhá lidem romského etnika ve složitých životních situacích.