MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Katalog sociálních služeb

Penzion Hedvika

Název sociální služby:

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Co nabízíme?

• Klientům poskytujeme celodenní péči včetně ubytování a stravy.
• Zajišťujeme základní zdravotní péči (odborná vyšetření zajišťujeme v ambulancích).
• Pracujeme na nácviku samostatnosti a sebeobslužnosti, pomáháme s péčí o vlastní osobu (hygiena, pomoc s jídlem a pitím, doprovod při chůzi, oblékání apod.).
• Usilujeme o zachování a rozvoj schopností a dovedností klientů, a proto jim nabízíme např. procvičování jemné motoriky, trénování paměti apod.
• Poskytujeme klientům podporu a pomoc při zajištění sociálních dávek (např. příspěvku na péči) a kompenzačních pomůcek, důchodů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.

Forma služby: Pobytová

Bezbariérovost: ANO
Otevírací doba:  Nepřetržitý provoz

 

Úhrada za služby: Služba je placená. Aktuální ceník na vyžádání.

Komu je služba určená: Senioři se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje nepřetržitou péči.

Adresa zařízení sociální služby: Přemyslova 13, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Kontaktní osoba:
Telefon: 606 063 406, 723 980 486
Email: penzionhedvika@email.cz
Web: http://www.penzionhedvika.cz/

Poskytovatel:

Penzion Hedvika

Adresa: Přemyslova 13, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Telefon: 606 063 406, 723 980 486
Email: penzionhedvika@email.cz
Web: http://www.penzionhedvika.cz/

 

Obecný popis poskytovatele:

Jsme organizace poskytující pobytovou službu pro seniory, kteří došli do důchodového věku.