MAS Holicko o.p.s., Holubova 1, 534 14 Holice
Image

Události, aktivity projektu

středa, 09 září 2020 05:35

První setkání partnerské platformy

K jednomu stolu jsou přizváni zástupci všech aktérů v oblasti sociálních služeb na Holicku. Ke spolupráci jsou osloveni nejen subjekty, které působí přímo v sociální sféře, ale i další významní aktéři, kteří svou činností ovlivňují sociální situaci v regionu (zaměstnavatele, školy, spolky, církve atd.).

Aktuality z projektu KPSS